Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Stage-b

Görevler:

  • Index objeleri için struct oluşturulması
  • Sub-index objeleri için struct oluşturulması
  • Objelerin type karakteristikleri için enum tanımlanması
  • Sub-index ve index struct’ları tanımlanması

Objeleri tanımlayıp ilk değerlerini atadıktan sonra her objeyi ayrı ayrı ifadelendirmek gerekmektedir.