20
Oct
2020

Stage-d (final)

Görevler: Yardımcı global fonksiyonların ve yapıların belirlenmesi ve tanımlanması Test için fonksiyonların tanımlanması Test Bu kısımda Master’ın taleplerini application-layer’da kendimiz yazarak test edeceğiz. Uygulamanın şuanki hali için application-layer main dosyamızdır. Yardımcı global fonksiyonlar, geliştirilen uygulamanın data parsing işlemlerini, dönüşüm işlemlerini ve bunun gibi sıklıkla uygulama katmanında ya da ara katmanlarda ihtiyaç duyulan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonları belirleyebilmek tecrübe...
Read More
20
Oct
2020

Stage-c

Görevler: Kontrol sisteminin belirlenmesi Gerekli bildirimlerin ve tanımlamaların yapılması Kontrol fonksiyonlarının prototiplerinin oluşturulması Kontrol fonksiyonlarının tanımlanması Oluşturduğumuz nesneleri kontrol etme vakti geldi. Nesne tabanlı programlama yapabilmek için struct’lar ile oluşturduğumuz tüm nesneler işimizi kolaylaştıracak. Uygulamamızın temel isteklerine tekrardan bakacak olursak eğer bizden index numarası varsa sub-index numarası vererek okuma ve yazma talebinde bulunacak bir girişimi...
Read More
20
Oct
2020

Stage-b

Görevler: Index objeleri için struct oluşturulması Sub-index objeleri için struct oluşturulması Objelerin type karakteristikleri için enum tanımlanması Sub-index ve index struct’ları tanımlanması Objeleri tanımlayıp ilk değerlerini atadıktan sonra her objeyi ayrı ayrı ifadelendirmek gerekmektedir. Tablodan da görüleceği gibi her objenin özelliği, tipi, hangi konumda olduğu (index ve sub-index numarası) bilgileri bulunmaktadır. Bu ifadeleri her objeye...
Read More
20
Oct
2020

Stage-a

Bir gömülü sistem projesinde bir birimi (slave) kontrol eden başka bir birime (master) hangi dataları kontrol edebileceğini ortak bir dil ile söylemek gerekmektedir. Haberleşme protokollerinin var olma sebebi de budur. Kontrol edilecek cihaz kontrol edilmesi gereken değişkenlerini haberleşme protokolünün kurallarına uygun adresleyerek dokümante eder. Adreslenmiş dataları belli olan bir cihaz için değişkenlerine kontrollü ve güvenli...
Read More
20
Oct
2020

Kırk Ambar – Giriş

Programlama dili çoğu zaman bir araçtır. Bir programlama dilinin yapısı, sahip olduğu tüm keywordler bu dili kullanan bir sistem geliştirici için olmazsa olmazlarından olsa bile temel yetkinlik konuları kesinlikle bunlar değildir. Algoritmik; analitik düşünebilme yetisi, sistem çözümleyebilme, disiplinli çalışabilme gibi yetiler daha amaçsaldır. Bunu metaforlaştıracak olursak eğer, bir roman yazarının yeni yazacağı roman için amaçsal...
Read More